Begrensninger pga. Covid-19 arena

Pga. krav til en eventuell smittesporing for Covid-19, skal alle ryttere, lagledere og støtteapparatet fylle ut egenerklæringsskjema med sin kontaktinformasjon. 

Dette gjøres på følgende Egenerklæringsskjema. Frist for å legge inn settes til onsdag 9.september kl 22.00.

Det er begrenset plass på arena for parkering og oppsetting av lagtelt. Det vil grunnet smittevern legges føringer for hvor de enkelte lag skal parkere, kart over aktuelle parkeringsområder legges på nettsiden og informeres om på lagledermøtene. 30 min etter målgang forventes det at utøvere og støtteapparat forlater området slik at området åpnes for resterende klasser (gjelder torsdag og fredag). Det vil være en smittevernansvarlig som har ansvar for dette. 

 

Parkeringsområder som er tilknyttet rittet er kun tilgjengelig for:

• Ryttere

• Støtteapparat (det vil bli begrensninger på antall personer i støtteapparat til klubber/lag pga Covid 19)

• Arrangør (arrangørstab, kommissærer og andre hjelpere)

• Presse

 

Publikum inkludert foreldre, venner som ikke har en funksjon i klubb/lag og med det akkreditering vil ikke få tilgang til start/målområdet.